Hoppa till innehåll
Hem » Mål och vision väcker engagemang!

Mål och vision väcker engagemang!

Vikten av att sätta mål i organisationen, i gruppen/teamet och på individen kan inte understrykas nog.

Kompassen blir klar – man blir mer fokuserad och beslutsam.
Man blir bättre på att planera och använda sig av tiden. Man mår bättre och det stärker självförtroendet att sedan nå sina mål!

Nu är det hög tid sätta sina mål, planera vad som skall göras – sedan se till att ha disciplinen – att göra det som är planerat.
Att utifrån sin verksamhetsidé ha en målplanering är en förutsättning för att man skall nå sina mål på tillväxt och lönsamhet – att alla i teamet är med på vad man siktar mot, är ett fantastiskt sätt att skapa ett vinnande team.

Att man som säljfunktion vet vart man skall nå omsättningsmässigt och att man har lagt sin plan på vilka aktiviteter som skall göras för att man skall nå sina mål – skapar en trygghet och en målmedvetenhet – en professionalism.

Utan mål – inget engagemang – utan träning – ingen måluppfyllelse!