Hoppa till innehåll

Om oss

Vår historia

Tränade medarbetare ökar företags konkurrenskraft

ISL Institute startades 1973 i Göteborg av Lars-Ragnar Hellsten.
Lars-Ragnar såg att de medelstora och mindre företagen vid den tiden var på väg att hamna på efterkälken, då de stora företagen i rask takt började bygga sina egna utbildningsavdelningar. Centralt i ISL Institutes koncept har därför alltid varit att genom ett väl anpassat utbud ge medelstora och mindre företag lika stora, om inte större möjligheter till kontinuerlig träning och utveckling.

Fokus låg från början på säljträning och ledarutveckling, vilka tillsammans med totaleffektivitetskonceptet (arbetsprocess för att bättre systematisera och utveckla verksamhetsidén till ett framgångskoncept), är basen i vår verksamhet även idag.

Framgången lät inte vänta på sig och ISL Institute växte i rask takt under 1980- och 90-talen och etablerade sig på flera orter i Skandinavien och Europa. 1981 startades också ISL Förlag, med en idé om att ständigt kunna erbjuda den senaste forskningen och kunskapen i olika paketeringar.
ISL Institute har genom sin unika mix av konsulttjänster, träning och support vunnit respekt för sina starkt resultatorienterade och slagkraftiga lösningar och medverkat till många företags framgång, såväl nationellt som internationellt.

Vad särskiljer oss

Det som gör  att många företag väljer ISL Institute idag är att man känner att man får valuta för pengarna – effekt direkt!

Med vår kompetens inom strategi, ledarskap och sälj så skapar vi slagkraftiga och kundanpassade lösningar utifrån företagets verksamhetsidé.

Med intensiva och resultatinriktade träningar och genomgångar skapar vi förutsättningar för tillväxt för våra kunder på en global marknad.

Vi ökar företags totaleffektivitet – slagkraft på marknaden!

50 års kompetens

Strategi – Ledarskap – Sälj

Kundanpassat

Utifrån företagets verksamhetsidé

Resultatinriktat

Effekt direkt!