Hoppa till innehåll

ISL Institute

Vi har gjort företag framgångsrika sedan 1973

Strategi

Vi ökar företags totaleffektivitet - skapar förutsättningar för tillväxt

Ledarskap

Vi gör chefer till ledare - som människor vill bli ledda av

Sälj

Vi gör säljare till säljare - som skapar och genererar intäkter och utvecklar långsiktiga kundrelationer

Ökad konkurrenskraft

Om du skulle kunna öka slagkraften i företaget och förbättra lönsamheten – hur länge skulle du fundera på att komma igång?

Skapa & generera intäkter

Om säljarna skulle kunna tränas i att ta hem fler och bättre affärer – vilken prioritet skulle det få hos er då?

Delaktighet & engagemang

Om du som chef skulle kunna öka ditt genomslag direkt – hur länge skulle du vilja vänta?

Kundanpassade lösningar - utifrån företagets verksamhetsidé

Med 50 års erfarenhet och med vår kompetens inom Strategi, Ledarskap och Sälj, skapar vi kundanpassade lösningar utifrån företagets verksamhetside – effekt direkt!

Mix av träningsformer för bästa resultat!

Öppen träning

Öppen träning är en träningsform där man träffar andra personer i samma befattning/nivå, där man förutom träningen - har möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Intern träning

Intern träning är en öppen befattningsträning som genomförs internt hos kund med utgångspunkt från företagets verksamhet och målsättningar.

Konsulting

Handledande konsulting - Personlig coaching - kunden får tillgång till all den samlade kunskapsmassa och expertis som ISL Institute skaffat under 50 år inom verksamhetsutveckling.

Föreläsning

Kortare föreläsningar/seminarier för att öka kunskapen kring utvalda områden, där man får praktiska tips&idéer och inspiration för att öka sitt företags konkurrenskraft.

Digitalt

Hela ISL´s utbud kan genomföras digitalt - öppet/internt/konsulting/föreläsningar. Individuell uppföljning och coaching efter utbildning/träning görs digitalt.

5/5
Bästa träningen för våra säljare och samtidigt kopplat an deras CRM-system!
Lars Johansson
VD
5/5
Kundanpassat upplägg sedan 3 år - och vilken effekt!!
Thomas Löfgren
Försäljningschef
5/5
Personlig säljträning och säljcoaching - perfekt upplägg för oss!
Stefan Andrén
Country Manager

Partners