Hoppa till innehåll

Strategi - mobilisera företaget för framtiden

Strategi

Strategi & Verksamhetsidé

Öka företagets Totaleffektivitet - slagkraft på marknaden! Tillsammans med ledningsgruppen uppdateras företagets verksamhetsidé - skapar förutsättningar för tillväxt på en global marknad. • Grundtro • Strategiska inriktningar • Företagets yttre och inre effektivitet • Målplanering

Double Exposure Image of Business and Finance - Businessman with report chart up forward to financial profit growth of stock market investment.

Målplanering och samordning

Att gå från vision till handling. Utifrån företagets verksamhetsidé, tillsammans med ledningsgruppen, arbetar vi fram aktuell målplanering och prioriterade inriktningar. Bygger samordningsgrupper för att genomföra målplaneringen - målstyra och samordna verksamheten framgångsrikt.

Kundanpassade insatser - effekt direkt!

Profilering och förankring

Att lansera och förankra företagets verksamhetsidé - skapa stolthet och en ökad delaktighet hos samtliga medarbetare. • Vår väg till framgång • Ledningsfilosofi • Vi-värderingar som är kopplade till Totaleffektiviteten

Silhouettes of global business people meeting

Ledningsteam

Att bygga ett framgångsrikt ledningsteam som samordnar verksamheten i enlighet med verksamheten och dess målsättningar • Formulering av syfte • Fördelning av roller och ansvar • Effektiva möten • Utvärdering av teamet och dess prestationer

Verkar det intressant?
Kontakta oss så berättar vi mer!