Hoppa till innehåll

Strategi

– att mobilisera företaget för framtiden

Totaleffektivitet

Konferensen vänder sig till VD, medlemmar i ledningsgruppen som vill öka sin strategiska kompetens och få en struktur och process för hur uppdatera sin verksamhetsidé framgångsrikt och mobilisera sitt företag för framtiden.

Konsulttjänster

Strategi

Strategi & Verksamhetsidé

Vi ökar företagets Totaleffektivitet - slagkraft på marknaden! Tillsammans med ledningsgruppen uppdateras företagets verksamhetsidé - skapar förutsättningar för tillväxt på en global marknad. • Grundtro • Strategiska inriktningar • Företagets yttre och inre effektivitet • Målplanering

Målplanering och samordning

Att gå från vision till handling. Utifrån företagets verksamhetsidé, tillsammans med ledningsgruppen, arbetar vi fram aktuell målplanering och prioriterade inriktningar. Bygger samordningsgrupper för att genomföra målplaneringen - målstyra och samordna verksamheten framgångsrikt.

Kundanpassade insatser - effekt direkt!

Profilering och förankring

Vi hjälper företag att lansera och förankra företagets verksamhetsidé - skapa stolthet och en ökad delaktighet hos samtliga medarbetare. • Vår väg till framgång • Ledningsfilosofi • Vi-värderingar som är kopplade till Totaleffektiviteten

Businessman with flying cubes.

Marknadsidé

Vi omvandlar företagets verksamhetsidé till konkret marknadsbearbetning. Vi hjälper företag att definiera och utveckla sin "adoptionsprocess" - hur skaffa, bibehålla och utveckla kunder för att nå de mål som satts upp. Tillsammans med kund uppgraderar och förpackar vi företagets budskap skapar en ökad stolthet och slagkraft i säljfunktionen. Tydliggöra roller och ansvarsområden, förbättrar samordningen - ökar måluppfyllelsen.

Silhouettes of global business people meeting

Ledningsteam

Tillsammans med ledningsgruppen bygger vi ett framgångsrikt ledningsteam som samordnar verksamheten i enlighet med verksamheten och dess målsättningar. Formulerar syfte, fördelar roller och ansvar - skapar en grund för effektiva och professionella möten.

Multi-ethnic group of business persons standing side by side

Styrelsemedverkan

Våra seniorkonsulter, certifierade för styrelsearbete och med över 30 års erfarenhet av att utveckla små och medelstora företag, kan med sin expertis inom strategi, ledarskap och sälj, bistå med ovärderlig hjälp, kunskaper och erfarenheter till företag som vill öka oddsen att nå ägarnas krav på lönsamhet och tillväxt.

Verkar det intressant?
Kontakta oss så berättar vi mer!