Hoppa till innehåll
Hem » ”Do you know where the north is?”

”Do you know where the north is?”

Citatet inleddes av en av de största inom management – Stephen Covey, vid ett av hans seminarier i Atlanta för flera år sedan.
Frågan är ju minst sagt högaktuell även idag – är kompassen klar? Om vi vet vart vi vill – och vet vart vi står – då blir resan mycket enklare!

Den resan som jag pratar om gäller såväl för en själv privat som för företag.
Privat får man ofta rådet att ta fram vad ens vision och dröm i livet är.
Ta sedan fram de 10 viktigaste sakerna som kommer att göra att man når målet – prioritera de 3-4 viktigaste – sätt igång direkt – förändra något i din vardag – gör något varje dag – då får man effekt!

Dessutom när ens egen kompass är klar och man brinner för något – då blir det lättare att ta sig an tuffare utmaningar!

Precis samma sak gäller när man pratar om företag, fast processen är lite mer komplex, så är arbetsgången i stort sett likvärdig – kanske inte så enkel – men otroligt viktig i den tid vi lever i just nu.

Många företagare han kanske inte alltid en stor oro inför framtiden, men tankar och funderingar kring:

 • Vilka vägval står vi inför och hur mobilisera oss?
 • Hur kan vi förbättra lönsamhet?
 • Behöver vi se över vårt sortiment – vårt erbjudande – sätt att nå marknaden?
 • Finns det några nya affärsmöjligheter?
 • Hur komma i gång snabbt efter semestern – hur matcha säljarna?
 • Hur formera oss – få till en bättre samordning och målplanering?
 • Vilka krav kommer att ställas på ledningslinjen och på våra medarbetare?
 • Vilka värderingar kommer att vara viktiga för oss och som vi skall vi jobba efter?

Frågeställningarna är många men otroligt viktiga när man vill bibehålla eller öka sitt företags konkurrenskraft.

Det första, och en helt avgörande del när man vill uppdatera företagets verksamhetsidé, är att göra en riktig nulägesanalys av marknaden och vad man tror om framtiden. Många arbetar här mede en eller en kombination av olika analysmetoder för att få fram ett bra nuläge som möjligt på de externa faktorerna som kan påverka ens organisation eller företag.

De mest vanliga är:

 • SWOT-analys
 • Femkraftsmodellen av Michael Porter
 • PESTEL-analys
 • Scenarioanalyser
 • Konkurrentanalyser

Med detta som bas prövar man sitt företags grundtro – sin affärsidé, och får en tydligare bild över hur mobilisera företaget för framtiden – vilket val av strategi man skall göra och vilka konsekvenser det får för företagets yttre- och inre effektivitet – plus här hämtar man grunden till företagets ledningsfilosofi och gemensamma värderingar.
Efter det – framtagning och prioritering av målplaneringen – vad som skall utvecklas och åtgärdas på kort och lång sikt för att man skall nå sina mål.

Processen beskrivs väldigt snabbt här, men i verkligheten så krävs det några dagar för en ledningsgrupp för att få allt på plats.

Med en uppdaterad verksamhetsidé och en tydlig vision – är kompassen klar.  När man sedan kommunicerar ut och förankrar den internt i företaget, och externt ut mot marknaden – ger det en enorm effekt!!

 • Det blir mer fokus – alla vet vart man är på väg – man arbetar åt samma håll.
 • Det blir lättare att prioritera och fatta rätt beslut – nå sina mål.
 • Man får en ökad motivation och engagemang hos medarbetare.
 • Kreativitet och innovationsgraden ökar.
 • Samarbete och sammanhållningen förbättras – det blir lättare att skapa en stark företagskultur.
 • Kommunikationen ut mot marknaden blir mer enhetlig och slagkraftig!

Det handlar till syvende och sist om, för chef- och ledningslinjen, att nå ut med företags vision till medarbetarna – ”att tända fler lampor” – ju fler lampor – ”desto bättre ljus”.

Kan vi dessutom höja ”effekten” på varje lampa – tänk vilken lyskraft organisationen kan få framåt.