Hoppa till innehåll

Ledarskaps-utbildningar

Ledarskap - att göra chefer till ledare

Multi-ethnic group of business persons standing side by side

Att vara chef

Att verka som en uppgradering av själva chefskapet, vad som ligger bakom framgångsrik ledning. Huvudriktningen är att ge underlag för ett högt deltagande hos medarbetare och därmed stärkt konkurrenskraft. Strategisk kompetens - Effektiv målstyrning&samordning - Faktorer som påverkar mänskligt beteende - Praktiska regler för framgångsrikt ledarskap.

Authentication by facial recognition concept. Biometric. Security system.

Personlig Ledarprofil

Ger underlag för att stärka egen ledarprofil samt bättre förstå/lära känna sig själv - styrkor och observationsområden och hur man kan utveckla sin mentala styrka. Man får en ökad kunskap och insikt om sina medarbetares och kunders stiltyper och hur de uppfattar och reagerar i olika situationer. Detta skapar ett ökat genomslag för dig som chef - man når fram till fler.

121356474 kopia

Ledarskap - att leda och samordna

Ger mellanchefer och övriga ledare kunskaper om hur man bygger, leder och utvecklar högpresterande grupper. Man får kunskaper hur man med målinriktat och medvetet ledarskap kan få ut mer av varje medarbetare - skapar ett ökat engagemang och deltagande.

Påverka medarbetare

Professionellt framträdande

Ger chefer förbättrad säkerhet och ökat genomslag - man stärker sitt framförande. Man får kunskap och praktisk träning i presentationsteknik och man blir än bättre på att kunna kommunicera ut, sälja in och förankra sitt budskap såväl internt som ut mot kund.

Team building, happy and business people laughing in a meeting after successfully planning growth strategy ideas. Smile, diversity and CEO speaking of a funny joke with group of employees or workers

Projektledning

Att ge projektledare kunskaper om och träning i hur man med ett målinriktat, strukturerat och medvetet projektledarskap når ett än bättre resultat.

Large sea of hands

Förändringsledning

Att som ledare få kunskaper om och träning i hur man säljer in, förankrar, leder och genomför förändringar framgångsrikt – få medarbetare att arbeta gemensamt mot uppsatta mål.

Individuell coaching

Föreläsningar

Verkar det intressant?
Kontakta oss så berättar vi mer!