Hoppa till innehåll

Verksamhetsområden

Strategi

Strategi

En viktig utgångspunkt för ISL Institutes arbetssätt är att tillsammans med VD och ledningsgrupp systematisera, uppdatera och uppgradera företagets verksamhetsidé.

Vi arbetar med följande:
Verksamhetsidé som bas för profilering och målplanering
En klar och enhetlig ledningsfilosofi
Säljsystemet som en konsekvent och tydlig del av verksamhetsidén
Kommunikation och samordning internt – externt

Ledarskap

Ledarskap

Ansvariga chefer har idag både krav och förväntningar på sig att verkställa visioner och förbättra prestationer genom ett bra ledarskap. Framtidens organisationer kommer att vara helt beroende av en stark, kompetent och inspirerande ledning som ständigt och systematiskt tillförs högaktuell kunskapsmassa.

ISL Institute ger chefer & ledare ökad kunskap för att än bättre driva förändringsarbete, skapa positiva arbetssituationer, leda och utveckla teamarbete samt förbättra prestationer.

Sälj

Sälj

Vi tror på att allting i näringslivet utgår från säljandet. Allt kretsar kring säljprocessen som en direkt konsekvens av företagets verksamhetsidé. Alla deltar i säljprocessen – en del bara lite mer än andra.Vi arbetar med att omvandla företagens strategier till konkreta säljprocesser och budskap mot marknaden.

Det här innebär att säljarnas färdigheter ständigt måste tränas och finslipas i förhållande till detta. Alla medarbetare måste också, i ännu större utsträckning, få kunskap om hur man agerar för att behålla och utveckla kundkontakten i organisationen.

Kundanpassade insatser - effekt direkt!

Med utgångspunkt från företagets verksamhetsidé  och med en mix av olika träningsinsatser – skapar vi kundanpassade lösningar som ger effekt direkt!