Hoppa till innehåll

Att vara chef

-att vara chef och ledare

Att verka som en uppgradering av själva chefskapet, vad som ligger bakom framgångsrik ledning.
Huvudriktningen är att ge underlag för ett högt deltagande hos medarbetare och därmed stärkt konkurrenskraft.

Du får en uppgradering av strategisk kompetens och hur man kan mer effektivt målstyra och samordna verksamheten.
Social kompetens – faktorer som påverkar mänskligt beteende – kunskap om hur motivera och öka involvering och engagemanget hos medarbetare, och praktiska regler för framgångsrikt ledarskap.

Konferensen vänder sig till de chefer som vill öka sina kunskaper om hur man med ett målinriktat och medvetet ledarskap kan få ut mer av varje medarbetare.

Innehåll:

  • Krav och förväntningar på chefer
  • Totaleffektivitet – process för att utveckla sitt företags verksamhetsidé
  • Struktur för att bygga och utveckla sin ledningsgrupp
  • Effektiv målstyrning och samordning
  • Social kompetens – faktorer som påverkar mänskligt beteende
  • Att framgångsrikt genomföra förändringar
  • Introduktion av nya medarbetare
  • Personaltutvecklingssamtal
  • Praktiska regler för framgångsgsrikt ledarskap

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till chefer i verkställande ledning.

Upplägg:
2 dagar inklusive kvällsarbete dag 1, individuell uppföljning digitalt.

Pris:
17.500 SEK inklusive helpension

Kommande utbildningsdatum:
28-29/5 – Göteborg
2-3/10 – Stockholm

Kursledare

Kristian Hellsten
Med över 25 års erfarenhet av att bygga, träna, coacha och utveckla chefer och ledare, både nationell såväl som internationellt, får deltagarna mängder av praktiska råd, tips och strukturer för att göra dig riktigt framgångsrik i din roll.
kristian.hellsten@isl.se

Intresserad - boka eller gör en intresseanmälan här