Hoppa till innehåll

Förändringsledning

- att genomföra förändringar framgångsrikt

Den här utbildningen vänder sig till de som skall ansvarar för att genomföra en förändring internt på sitt företag.

Här får man kunskap om mänskligt beteende, hur medarbetare uppfattar förändringar. Man får kunskap om hur göra förberedelser för att nå fram maximalt till mottagaren av budskapet.
Man får en linje och struktur för hur lägga upp budskapet och hur framföra, kommunicera ut och förankra förändringar – få medarbetarna med sig.

Konferensen vänder sig till de som vill få kunskaper och träning i hur man säljer in, förankrar och genomför förändringar framgångsrikt.

Innehåll:

  • Organisationers utveckling
  • Mänskligt motstånd till förändring
  • Åtta steg för att lyckas med förändringsprocesser
  • Mottagaren – att nå fram 
  • Målgruppsförberedelser
  • Budskapets uppläggning för att nå framgång
  • Framförande – hur agera professionellt
  • Checklista och hållpunkter inför presentation/genomgång av aktuell förändring
  • Hjälpmedel – vilka skall man använda – vad bör man tänka på
  • Bedömningsunderlag – för en generalrepetition

Målgrupp:
Konferensen riktar sig till de som ansvarar för att leda och genomföra förändringar.

Upplägg:
1 dag med individuell uppföljning digitalt.

Pris:
7.500 SEK

Kommande utbildningsdatum:
2/5 – Göteborg
10/9 – Stockholm

Intresserad - boka eller gör en intresseanmälan här