Hoppa till innehåll

Ledarskap - att leda och samordna

Den här utbildningen ger mellanchefer och övriga ledare kunskaper hur man bygger leder och utvecklar högpresterande grupper/team.

Man får en ökad sociala kompetens – insikt i de faktorer som påverkar mänskligt beteende – och därmed också kunskap om hur motivera och öka involvering och engagemang hos medarbetare.
Man får strukturer,praktiska tips och råd för hur genomföra förändringar framgångsrikt, hur introducera nya medarbetare, och hur coacha och ge återkoppling till sina medarbetare för ökade prestationer.

Konferensen vänder sig till de chefer som vill utveckla sig i sitt ledarskap och få kunskaper om hur man med ett målinriktat och medvetet ledarskap kan få ut mer av varje medarbetare – samordna och målstyra sitt team/grupp framgångsrikt – bli en chef som är ledare, och som medarbetarna vill bli ledd av.

Innehåll:

  • Krav och förväntningar på ledare
  • Effektiv målstyrning och samordning
  • Struktur för att bygga och utveckla framgångsrika team/grupper
  • Social kompetens – faktorer som påverkar mänskligt beteende
  • Attityders och förväntningars betydelse för framgångsrika prestationer.
  • Att framgångsrikt genomföra förändringar
  • Introduktion av nya medarbetare
  • Personalutvecklingssamtal
  • Praktiska regler för framgångsrikt ledarskap

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till alla i personalledande befattning(funktions-, enhets-, linjeansvarig).

Upplägg:
2 dagar inklusive kvällsarbete dag 1, individuell uppföljning digitalt.

Pris:
16.500 SEK inklusive helpension

Kommande utbildningsdatum:
24-25/4 – Göteborg
4-5/9 – Stockholm

Kursledare

Kristian Hellsten
Med över 25 års erfarenhet av att bygga, träna, coacha och utveckla chefer och ledare, både nationell såväl som internationellt, får deltagarna mängder av praktiska råd, tips och strukturer för att göra dig riktigt framgångsrik i din roll.
kristian.hellsten@isl.se

Intresserad - boka eller gör en intresseanmälan här