Hoppa till innehåll

Projektledning

- att leda och driva projekt framgångsrikt

Den här utbildningen ger projektledare kunskaper om och träning i hur man med ett målinriktat, strukturerat och medvetet projektledarskap når ett bättre resultat.

Man får en kunskap och strukturer om hur bygga framgångsrika projektteam, att alla har en gemensam bild och målsättning vad man skall åstadkomma, göra klart roller och ansvarsområden, regler och förhållningssätt och hur samordna teamet effektivt.
Man får dessutom en ökad sociala kompetens – insikt i de faktorer som påverkar mänskligt beteende – och därmed också kunskap om hur motivera och öka involvering och engagemang hos projektmedlemmarna.

Konferensen vänder sig till de chefer som vill utveckla sig i rollen som projektledare, och som vill kunna samordna och målstyra sitt projekt professionellt.

Innehåll:

  • Krav och förväntningar på projektledare
  • Struktur för att driva och leda projekt
  • Syfte och mål med projektet
  • Effektiv målstyrning
  • Fördelning av roller och ansvar
  • Utvärdering av projektteamet och dess prestationer
  • Mänskligt beteende med attityders och förväntningars betydelse för framgångsrika projekt
  • Praktiska regler för ett framgångsrikt projektledarskap

Målgrupp:
Konferensen riktar sig till ansvariga projektledare.

Upplägg:
2 dagar inklusive kvällsarbete dag 1, individuell uppföljning digitalt.

Pris:
16.500 SEK inklusive helpension

Kommande utbildningsdatum:
24-25/9 – Göteborg

Intresserad - boka eller gör en intresseanmälan här