Hoppa till innehåll

Säljledning

- att leda och samordna säljfunktionen framgångsrikt

På den här utbildningen får du som säljchef de verktyg, praktiska råd och tips som krävs för att professionellt kunna leda, driva, utveckla och samordna er säljorganisation till att bli bäst i er bransch.


Vi ger dig kunskaper om hur man omvandlar företagets affärsidé till konkret marknadsbearbetning – du får en struktur för att kunna bygga framgångsrika säljteam och hur du kan målstyra och samordna med en än högre måluppfyllelse. Vi uppgraderar dig inom ledarskapet – du får en ökad förståelse vad som ökar motivationen och förbättrar säljares prestationer.

Det här är utbildningen vänder sig till säljchefer som vill kunna utveckla sin säljorganisation att, via en hög och professionell marknadskontakt, skapa och generera intäkter samt utveckla långsiktiga och lönsamma kundrelationer – nå de mål som företaget satt upp.

Happy friends celebrating the success with high five

Innehåll:

 • Kompetenskrav på säljledare
 • Krav och förväntningar från marknaden på professionella säljorganisationer
 • Adoptionsprocessen – från affärsidé till konkret bearbetningsprocess för säljfunktionen
 • Struktur för att bygga och utveckla framgångsrika säljteam/-grupper
 • Effektiv målstyrning – målplaneringsmodell för säljare och säljorganisationer
 • Social kompetens – faktorer som påverkar mänskligt beteende
 • Attityders och förväntningars betydelse för framgångsrika prestationer
 • Coaching och återkoppling
 • Nulägesanalys av säljfunktion som underlag för framåtriktad målplanering
 • Att ha rätt kontrollspann på säljorganisationen
 • Linje för träning och utveckling av säljare
 • Praktiska regler för framgångsrikt ledarskap

Målgrupp:
Konferensen riktar sig till befattningshavare med säljledning inom sitt ansvarsområde.

Upplägg:
2 dagar inklusive kvällsarbete dag 1, individuell uppföljning digitalt.

Pris:
16.500 SEK inklusive helpension

Kommande utbildningsdatum:
17-18/4 – Göteborg
21-22/8 – Stockholm
4-5/12 – Göteborg

Kursledare

Kristian Hellsten
Med över 25 års erfarenhet av att bygga, träna, coacha och utveckla säljorganisationer, både nationell såväl som internationellt, får deltagarna mängder av praktiska råd, tips och strukturer för att göra sin säljfunktion riktigt framgångsrik.
kristian.hellsten@isl.se

Intresserad - boka eller gör en intresseanmälan här