Hoppa till innehåll

Professionell kundvård - aktiv merförsäljning

- genom positiv och professionell påverkan utveckla långsiktiga kundrelationer

På den här utbildningen uppgraderar vi innesäljare och de som sitter i en backoffice-funktion idag, och som har en stor kundkontakt. Här får man verktyg och träning i hur man genom positiv påverkan kan skapa merförsäljning och utveckla långsiktiga och lönsamma kundrelationer.

Man får tips och strukturer på hur agera vid inkommande samtal och utgående samtal för att öka försäljningen, samtidigt som kunden känner ett stort engagemang och professionalism.

Man får träning hur man kan bli bättre på avslutsprocessen – att ta hem affärer, och hur man skall hantera frågor eller invändningar framgångsrikt.

På den här utbildningen ger vi de verktygen till den funktionen som har störst kundkontakt, att via ett säljande beteende och agerande nå en professionell kundvård. 

 • Innehåll:
 • Marknadens utveckling och dess konsekvenser
 • Vårt företags mervärden – varför välja oss – vad särskiljer oss
 • Att argumentera och presentera slagkraftigt
 • Att var förberedd – inkommande samtal
 • Olika säljsituationer – inkommande och utgående samtal
  Förfrågan
  Ordermottagning
  Reklamation
  Utgående samtal
 • Avslutsprocessen – att konkretisera och göra klart affären
 • Att hantera frågor och invändningar framgångsrikt

Målgrupp:
Konferensen riktar sig till innesäljare och de som sitter i en backofficefunktion och har mycket kundkontakt.

Upplägg:
2 dagar inklusive kvällsarbete dag 1, individuell uppföljning digitalt.

Pris:
16.500 SEK inklusive helpension

Kommande utbildningsdatum:
14-15/5 – Göteborg
18-19/9 – Stockholm

Kursledare

Kristian Hellsten
Med över 25 års erfarenhet av att bygga, träna, coacha och utveckla säljare, både nationell såväl som internationellt, får deltagarna mängder av praktiska råd, tips och strukturer för att göra dig som säljare riktigt framgångsrik.
kristian.hellsten@isl.se

Intresserad - boka eller gör en intresseanmälan här