Hoppa till innehåll

Säljutbildningar

Sälj - att skapa och generera intäkter

Kundanpassade insatser - effekt direkt!

Säljledning

Utvecklar säljledaren till att leda, samordna och driva en framgångsrik säljorganisation, byggd kring mätning, styrning och uppföljning av aktiviteter för en konkurrenskraftig marknadsbearbetning.

164123455 3

Säljträning - Professionell B2B

Uppgraderar säljare till professionella påverkare. Man får verktyg för att förpacka sitt budskap och bygga argumentation på ett slagkraftigt och påverkande sätt. Man blir bättre på att konkretisera - driva förhandlingen framåt - ta hem fler och bättre affärer och utveckla långsiktiga kundrelationer.

Double Exposure Image of Business and Finance - Businessman with report chart up forward to financial profit growth of stock market investment.

Målstyrning av eget säljarbete

Ger de hjälpmedel och verktyg man som säljare behöver för att arbeta mer målstyrt i sitt säljarbete - kunna dra slutsatser - sätta upp mål - göra handlingsplaner och utveckla sig själv. Man blir effektivare i egen marknadsbearbetning - får en högre måluppfyllelse.

Authentication by facial recognition concept. Biometric. Security system.

Personlig Säljstil

Ger underlag för att stärka din egen säljstil - förstå/lära känna sig själv och utveckla din mentala styrka - nå din fulla potential. Du blir bättre på att läsa av och anpassa dig till kunders olika stiltyper. Detta skapar ett ännu större genomslag i ditt säljande - förbättrar samarbete och utvecklar dina kundrelationer.

a young woman sits at her desk and is handed some paperwork by a colleague out of shot. She is smiling and enjoying her placement at the large open plan office . She is wearing a headset .

Professionell kundvård - aktiv merförsäljning

Ger medarbetare med kundkontakt en ökad entusiasm inför själva säljandet genom att få praktiska verktyg och träning i hur man genom positiv påverkan skapar merförsäljning och nöjda kunder.

Påverka medarbetare

Professionellt framträdande

Ger säljare kunskap och praktisk träning i presentationsteknik - få en förbättrad säkerhet och ökat genomslag vid olika typer av presentationer inför kunder.

Individuell coaching

Föreläsningar

Verkar det intressant?
Kontakta oss så berättar vi mer!